KARA IIi

2-way active, dual 8″

Max SPL 142 dB
Bandwidth 55 Hz- 20 KHz
Transducers LF: 2 × 8’’
HF: 1 × 3’’
Weight 23 kg / 52 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110°
V: 10°

Giá : Liên hệ