Hiển thị tất cả 8 kết quả

L-acoustics A Series

A10 Focus

Giá : Liên hệ

2-way passive, 10"

Max SPL 140 dB
Bandwidth 66 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 10" HF : 1 x 2.5"
Weight 22 kg / 49 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics A Series

A10 Wide

Giá : Liên hệ

2-way passive, 10"

Max SPL 137 dB
Bandwidth 67 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 10" HF : 1 x 2.5"
Weight 20 kg / 44 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 30°

L-acoustics A Series

A10i Focus

Giá : Liên hệ

2-way passive, 10"

Max SPL 140 dB
Bandwidth 66 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 10" HF : 1 x 2.5"
Weight 19 kg / 42 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics A Series

A10i Wide

Giá : Liên hệ

2-way passive, 10"

Max SPL 137 dB
Bandwidth 67 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 10" HF : 1 x 2.5"
Weight 18 kg / 40 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 30°

L-acoustics A Series

A15 Focus

Giá : Liên hệ

2-way passive, 15"

Max SPL 144 dB
Bandwidth 41 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 15" HF : 1 x 3"
Weight 35 kg / 77 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics A Series

A15 Wide

Giá : Liên hệ

2-way passive, 15"

Max SPL 141 dB
Bandwidth 42 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 15" HF : 1 x 3"
Weight 33 kg / 73 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 30°

L-acoustics A Series

A15i Focus

Giá : Liên hệ

2-way passive, 15"

Max SPL 144 dB
Bandwidth 41 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 15" HF : 1 x 3"
Weight 32 kg / 71 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics A Series

A15i Wide

Giá : Liên hệ

2-way passive, 15"

Max SPL 141 dB
Bandwidth 42 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 15" HF : 1 x 3"
Weight 29 kg / 64 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 30°