Hiển thị tất cả 8 kết quả

L-acoustics K Series

KIVA II

Giá : Liên hệ

2-way passive, dual 6.5"

Max SPL 138 dB
Bandwidth 70 Hz- 20 KHz
Transducers LF: 2 × 6.5’’ HF: 1 × 1.75’’
Weight 14 kg / 31 lbs
Directivity H: 100° V: 15°

L-acoustics K Series

KARA II

Giá : Liên hệ

2-way active, dual 8"

Max SPL 142 dB
Bandwidth 55 Hz- 20 KHz
Transducers LF: 2 × 8’’ HF: 1 × 3’’
Weight 26 kg / 57 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics K Series

KARA IIi

Giá : Liên hệ

2-way active, dual 8"

Max SPL 142 dB
Bandwidth 55 Hz- 20 KHz
Transducers LF: 2 × 8’’ HF: 1 × 3’’
Weight 23 kg / 52 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics K Series

K3

Giá : Liên hệ

2-way active, dual 12"

Max SPL 143 dB
Bandwidth 42 Hz- 20 KHz
Transducers LF: 2 × 12’’ HF: 1 × 4’’
Weight 43 kg / 95 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics K Series

K3i

Giá : Liên hệ

2-way active, dual 12"

Max SPL 143 dB
Bandwidth 42 Hz- 20 KHz
Transducers LF: 2 × 12’’ HF: 1 × 4’’
Weight 35 kg / 77 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics K Series

K2

Giá : Liên hệ

3-way active, dual 12"

Max SPL 147 dB
Bandwidth 35 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 2 x 12" MF : 4 x 6.5" HF : 2 x 3"
Weight 56 kg / 123 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10°

L-acoustics K Series

K1

Giá : Liên hệ

3-way active, dual 15"

Max SPL 149 dB
Bandwidth 35 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 2 x 15" MF : 4 x 6.5" HF : 3 x 3"
Weight 106 kg / 234 lb
Directivity H: 90° V: 5°

L-acoustics K Series

K1-SB

Giá : Liên hệ

Bass-reflex, dual 15''

Max SPL 145 dB
Bandwidth 30 Hz
Transducers LF : 2 x 15"
Weight 83 kg / 183 lb
Directivity Standard