Hiển thị tất cả 5 kết quả

L-acoustics S series

Soka

Giá : Liên hệ

2-way passive, 3.5"

Max SPL 133 dB
Bandwidth 60 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 9 x 3.5" HF : 3 x 1"
Weight 9.4 kg / 20.3 lb
Directivity H: 140° V: +5°/-21°

L-acoustics S series

Soka inWall

Giá : Liên hệ

2-way passive, 3.5"

Max SPL 133 dB
Bandwidth 60 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 9 x 3.5" HF : 3 x 1"
Weight 8,6 kg / 19 lb
Directivity H: 140° V: +5°/-21°

L-acoustics S series

Syva

Giá : Liên hệ

2-way passive, 5"

Max SPL 137 dB
Bandwidth 87 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 6 x 5" HF : 3 x 1.75"
Weight 21 kg / 46 lb
Directivity H: 140° V: +5°/-21°

L-acoustics S series

Syva Low

Giá : Liên hệ

Bass reflex, dual 12''

Max SPL 137 dB
Low frequency limit 40 Hz
Transducers LF : 2 x 12"
Weight 29 kg / 64 lb
Directivity Standard

L-acoustics S series

Syva Sub

Giá : Liên hệ

Bass reflex, 12''

Max SPL 128 dB
Low frequency limit 27 Hz
Transducers LF : 1 x 12"
Weight 27 kg / 60 lb
Directivity Standard