Hiển thị tất cả 6 kết quả

L-acoustics X Series

X4i

Giá : Liên hệ

2-way passive, 4"

Max SPL 116 dB
Bandwidth 120 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 4" HF : 1 x 1.4"
Weight 1 kg / 2.2 lb
Directivity H: 110° V: 110°

L-acoustics X Series

X4r

Giá : Liên hệ

2-way passive, 4"

Max SPL 116 dB
Bandwidth 120 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 4" HF : 1 x 1.4"
Weight 1 kg / 2.2 lb
Directivity H: 110° V: 110°

L-acoustics X Series

5XT

Giá : Liên hệ

2-way passive, 5"

Max SPL 121 dB
Bandwidth 95 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 5" HF : 1 x 1"
Weight 3.5 kg / 7.7 lb
Directivity H: 110° V: 110°

L-acoustics X Series

X8

Giá : Liên hệ

2-way passive, 8"

Max SPL 129 dB
Bandwidth 60 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 8" HF : 1 x 1.5"
Weight 12 kg / 26.5 lb
Directivity H: 100° V: 100°

L-acoustics X Series

X12

Giá : Liên hệ

2-way passive, 12"

Max SPL 136 dB
Bandwidth 59 Hz- 20 kHz
Transducers LF : 1 x 12" HF : 1 x 3"
Weight 20 kg / 44.1 lb
Directivity H: 90° V: 60°

L-acoustics X Series

X15 HiQ

Giá : Liên hệ

2-way active, 15"

Max SPL 138 dB
Bandwidth 55 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 1 x 15" HF : 1 x 3"
Weight 21 kg / 46 lb
Directivity H: 60° V: 40°