Loudspeakers

Short, Medium, Long throw loudspeakers and Subwoofers,

chúng tôi đề xuất một loạt seri Loa L-acoustics đa năng để phù hợp với mọi nhu cầu và quy mô đáp ứng của bạn.

UP TO 15 METERS SHORT THROW BEYOND 35 METERS LONG THROW UP TO 45 METERS MEDIUM THROW SUBWOOFERS

Up to 15 meters

Short Throw

Up to 45 meters

Medium Throw

Up to 45 meters

Medium Throw

Subwoofers