K1

3-way active, dual 15″

Max SPL 149 dB
Bandwidth 35 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 2 x 15″
MF : 4 x 6.5″
HF : 3 x 3″
Weight 106 kg / 234 lb
Directivity H: 90°
V: 5°

Giá : Liên hệ