K2

3-way active, dual 12″

Max SPL 147 dB
Bandwidth 35 Hz- 20 KHz
Transducers LF : 2 x 12″
MF : 4 x 6.5″
HF : 2 x 3″
Weight 56 kg / 123 lb
Directivity H: 70° / 90° / 110°
V: 10°

Giá : Liên hệ