Thiết kế hệ thống

Để đảm bảo thiết kế thành công hệ thống âm thanh cho dự án của bạn, L-Acoustics cung cấp dịch vụ phác thảo kiến ​​trúc và thiết kế hệ thống âm thanh.

SOẠN THẢO KIẾN TRÚC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ÂM THANH

GỬI THÔNG TIN YÊU CẦU